• plast_1
  • plast_2
  • plast_3

SZANOWNI PACJENCI
Informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ) na podstawie numeru PESEL.

W celu potwierdzenia tożsamości konieczny jest jeden z wymienionych dokumentów: dowód osobisty, paszport albo prawo jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia, aktualna legitymacja szkolna.

Status ubezpieczenia zdrowotnego sprawdzany jest na podstawie danych w NFZ w dniu udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli NFZ nie potwierdza uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, a jesteście Państwo przekonani o prawie do nich, można je potwierdzić poprzez:

01
przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

02
złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń


Zachęcamy do wyjaśnienie statusu swojego ubezpieczenia w NFZ w celu uniknięcia trudności z dostępem do wszystkich bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Numery telefonów do NFZ dostępne są na stronie www.nfz-poznan.pl
Nr infolinii Wielkopolskiego oddziału NFZ dla Pacjentów tel. 800-800-805

* W trosce o dobro Pacjentów informujemy, że podanie niezgodnych z prawdą lub niepoprawnych danych w oświadczeniu o posiadaniu ubezpieczenia skutkuje obciążeniem przez NFZ wszystkimi kosztami leczenia i refundacji leków wraz z odsetkami.

 

Wzory oświadczeń oraz prawidłowego ich wypełnienia:

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne/potwierdzanie-prawa-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej/wzory-oswiadczen

 

Informacje na temat eWUŚ:

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=2&artnr=5116

http://www.nfz.gov.pl/new/art/5117/ulotka_inf_11_16.pdf

 

 Dorośli

Przychodnia Lekarza Rodzinnego MED-CON
ul. Słowian 23, 62-300 Września

REJESTRACJA
+48 61 640 00 20, wewn. 22 lub +48 690 898 897
e-mail: med_con@interia.pl
poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00

 Dzieci

Przychodnia Lekarza Rodzinnego MED-CON
ul. Słowackiego 42, 62-300 Września

REJESTRACJA
+48 61 640 00 20 wewn. 28
e-mail: med_con@interia.pl
poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00

DMC Firewall is a Joomla Security extension!